Saturday, August 16, 2014

Aneka DOA agar di Mudahkan Memahami Apapun.....


1. Doa agar di Beri Kemudahan
Allaahumma laa sahla illaa maa ja’altahu sahlan wa anta taj’alul hazna idzaa syi’ta sahlan.
Artinya : “Ya Allah! Tidak ada Kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan Mudah. Sedang yang Susah bisa Engkau jadikan Mudah, apabila Engkau menghendakinya.”

2. Doa Kelancaran Lisan oleh Nabi Musa
Robbis rohlii shodrii, wa yassirlii amrii, wahlul ‘uqdatam mil lisaani yafqohu qoulii
Artinya : “Ya Rabbku, Lapangkanlah untukku dadaku, dan Mudahkanlah untukku urusanku, dan Lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka Mengerti perkataanku”. (QS. Thoha: 25-28)

3. Doa Memohon Tambahan Ilmu Pengetahuan
Robbi zidnii 'ilman warzuqnii fahman.
Artinya : “Ya Allah, tambahkanlah kepada saya Ilmu dan berilah saya Pengertian yang baik”.

4. Doa di beri Pemahaman seperti para Nabi
Bismillah hirrohmanirrahim, Allahumma alhimnii ilman, afqohu bihi awamiroka, warzukni fahman nabiyina wakhifdol mursaliina wailhamal malaikatul muqorrobin birohmanika ya arhamar roohimiiin
 Artinya : Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allahuma ya Allah turunkanlah Ilham kepadaku ilmu makrifat, agar aku dapat Memahami dan Mengerti akan perintah-perintahmu, Anugerahilah kami rizki berupa Kemampuan Memahami, sebagaimana Pemahaman nabi-nabimu dalam menjaga risalahnya dan Kemampuan memahami ilham-ilham atau sinyal-sinyal dari para malaikat yang Dekat sekali kepadaMu. Ya Allah Anugerahilah kami rohmat wahai Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”.

5. Doa di beri Kematapan Hati dan Pemahaman yang Baik
Allaahumma akhrijnaa min zhulumaatil wahmi, wa akrimnaa bi nuuril fahmi, waftah ‘alainaa bi ma’rifatil ‘ilmi, wa hassin akhlaaqonaa bil hilmi, wa sahhil lanaa abwaaba fadhlika, wan syur ‘alainaa min khozaaini rohmatika, ya arhamar rohimiina.
Artinya : Ya Allah, Keluarkanlah kami dari kegelapan keraguan/prasangka, Muliakanlah kami dengan Cahaya kepahaman, Bukakanlah kepada kami dengan ilmu pengetahuan, hiasilah/baguskanlah diri kami dengan Akhlak yang baik, Mudahkanlah untuk kami pintu-pintu Anugrah-Mu, bentangkanlah kepada kami dari perbendaharaan rahmat-Mu, ya Tuhan Maha Pengasih sekalian yang berkasih sayang".

6. Doa di beri Pemahaman seperti para Nabi
Fafahhamnaa haa sulaimaana wa kullan atainaa haa hukman wa 'ilman wa sakhkharnaa ma'a daawuudal-jibaala yusabbihna wath-thoiro wa kunnaa faa'iliin, yaa hayyu yaa qoyyuumu yaa robba muusaa wa haaruuna wa nuuhin wa ibroohiima wa 'iisaa wa muhammadin shollallaahu 'alaihi wasallama wa 'alaihim ajma'iin, akrimniy bijuudatil-hifzhi wa sur'atil-fahmi warzuqnil-hikmata wa ma'rifal-ilmi wa tsabaatadz-dzihni wal-'aqli wal-hukmi bihaqqi sayyidinaa muhammadin shollallaahu 'alaihi wasallam.
Artinya : “Maka Kami telah memberikan Pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat), dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan Hikmah dan Ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung, semua bertasbih bersama Daud, dan Kamilah yang melakukanya, Ya Tuhan Yang Maha Hidup, Ya Tuhan Yang Maha terus-menerus menolong hambanya, Ya Tuhan Yang Menguasai Musa, Harun, Nuh, Ibrohim, Isa dan Muhammad saw. dan Shalawat dan Keselamatan atas mereka semuanya, Muliakanlah saya dengan Hapalan yang baik, Pemahaman yang cepat dan berikanlah saya hikmah, ilmu pengetahuan, Hati yang kokoh, Akal dan Hukum yang kuat dengan hak tuanku Nabi Muhammad saw”.

7. Doa di beri Pemahaman yang Mudah
Allaahumma sholli wasallim 'alaa sayyidinaa muhammadin sholaatan tukhrijunii bihaa min zhulumaatil-wahmi watukrimunii binuuril-fahmi watuwadhihu lii maa usykila hatta yufhama innaka ta'lamu wa laa a'lamu wa anta 'allaamul-ghuyuubi.
Artinya : “Ya Allah, Limpahkanlah Shalawat dan Keselamatan kepada Nabi Muhammad saw. yang dengan shalawat tersebut Engkau keluarkan saya denganya dari Kegelapan dan Kebimbangan, Engkau muliakan saya dengan Cahaya kepahaman dan Engkau jelaskan bagi saya apa-apa yang sulit, sehingga dapat saya Mengerti, sesungguhnya Engkau Yang Maha Mengetahui dan saya tidak Mengetahui dan Engkaulah Yang Maha Mengetahui Yang Ghaib”.
 
8. Doa di Mudahkan dalam Mengingat
Allaahumma innii astaudi'uka maa 'allamtaniihi fardudhu ilayya 'inda haajatii ilaihi wa laa tansaniihi yaa robbal-'aalamiina.
Artinya : “Ya Allah sesungguhnya saya menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang Engkau ajarkan kepada saya dan Kembalikanlah kepada saya sewaktu saya butuhkan kembali dan janganlah Engkau Lupakan saya kepada ilmu itu, Wahai Tuhan seru sekalian alam”.  
Wallahu a’lam bishawab..

Agar Lebih Baik dalam Pemahamannya maka gunakan Metode :