Saturday, April 30, 2011

Memahami Makna Dzikir


Pengertian Dzikir
1. Dalam pengertian bahasa, berasal dari kata dzakara, artinya ingat. Dzikrullah yaitu ingat kepada Allah SWT.
2. Dalam pengertian yang bersifat umum. Yaitu dzikir yang dilakukan dalam bentuk ibadah seperti: shalat, zakat, puasa, Haji, dan lain-lain.
3. Dalam pengertian yang bersifat khusus. Yaitu dzikir yang dilakukan dengan menyebut-nyebut (dengan mulut) atau mengingat, mengenang, merasakan, menghayati (dengan qalbu). Biasanya dilakukan setelah melaksanakan shalat. 


Maka apabila kamu selesai mengerjakan shalat maka berdzikirlah kamu kepada Allah di waktu berdiri, duduk dan di waktu berbaring. (QS. An Nisaa’ : 103)
Dzikir yang bersifat khusus ini banyak macamnya, diantaranya:
• Tasbih (Subhanallâh)
• Tahmid (Alhamdulillâh)
• Tahlil (Lâ Ilâha Illallâh)
• Takbir (Allâhu akbar)
• Tilawatil Qur’an, dan sebagainya.

Namun yang paling utama adalah lâ Ilâha Illallâh.
Dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata : Saya dengar Rasulullah SAW bersabda : “Dzikir yang paling utama ialah kalimat lâ Ilâha Illallâh“ ( HR. Imam Turmudzi)

Dzikir Jahri (nyata) dan Dzikir Sirri (rahasia)
Dan rahasiakanlah (sirri) perkataanmu atau nyatakanlah (jahri); sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang bergejolak di dalam dada.(Al Mulk : 13)

Berbagai Hal yang Harus diketahui tentang Zikir.

Dzikir Jahri atau Dzikir Jahar adalah dzikir yang diucapkan. Dzikir yang dilaksanakan setelah mengerjakan shalat, untuk memohon perlindungan Allah dari segala gangguan dan serangan syetan yang selalu mengajak ke jalan kesesatan sehingga melanggar perintah Allah.
Iblis menjawab: “Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat).” (Al A’raaf : 16-17)


Dzikir Jahri dilakukan mulut dengan menyebut-nyebut bacaan (lafazh): Istighfar, Tasbih, Tahmid, Tahlil, Takbir, dan lain-lain, ayat Al-Qur’an atau wirid.
Sedangkan bacaan dzikir yang kita ucapkan terbatas pada ruang dan waktu, artinya terbatas pada tempat tertentu saja karena apabila sudah di dalam kakus/wc bacaan dzikir tidak boleh lagi diucapkan, dan terbatas pada waktu artinya hanya dalam jumlah bilangan tertentu saja, karena tidak mungkin kita ucapkan bacaan dzikir tersebut terus menerus selama 24 jam penuh.
Karenanya Dzikir Jahri nyata terdengar suaranya dan nyata terlihat getar bibir mengucapkannya. Bila dilakukan berjamaah suara Dzikir Jahri kadang menggemuruh menimbulkan rasa mencengkam dan rendah di hadapan Allah.


Sesungguhnya bergemuruhnya suara orang berdzikir saat usai shalat fardhu betul-betul terjadi di masa Rasulullah SAW. Aku dapat mengetahui orang sudah usai shalat (berjamaah di masjid Nabi) ketika kudengar suara dzikir itu
(H.S. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ahmad)

Dzikir inilah yang diucapkan setelah shalat fardhu dengan mengangkat suara dan pukulan gema yang kuat agar menghasilkan nur dzikir di dalam rongga bathin mereka yang berdzikir, sehingga hati mereka itu hidup dengan nur hidup yang abadi yang bersifat keakhiratan, juga oleh karena hati itu keras seperti batu sebagaimana batu tidak dapat dipecahkan kecuali dengan kekuatan yang luar biasa, maka demikian pula dzikir tidak akan berbekas pada kekusutan hati kecuali dengan kekuatan yang luar biasa pula, yaitu dengan dzikir jahri.
Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi…(Al Baqarah : 74)


Dzikir Sirri atau dzikir khafi - dzikir yang tersembunyi – karena ia diingatkan di dalam hati, tidak menggunakan mulut, melainkan dzawq (perasaan) dan syu`ûr (kesadaran) yang ada di dalam qalbu. Karenanya dzikir ini menjadi tersamar (khafiy) dan hanya pelaku serta Allah SWT saja yang dapat mengetahuinya. Dengan Dzikir Sirri kita berusaha menghadirkan Allah di dalam hati terus menerus, 24 jam penuh, tanpa terbatas ruang dan waktu.
Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.
(Al A’raaf : 205)


Dalam Dzikir Sirri orang mengingat Allah, merasakan kehadiran Allah, menyadari keberadaan Allah. Di dalam qalbunya tumbuh rasa cinta, rasa rindu kepada Allah, rasa dekat, bersahabat, seakan melihat Allah. Itulah ihsân, dimana dalam ibadahmu kamu merasa melihat Allah, atau setidaknya merasa sedang dilihat oleh Allah SWT. Inilah dzikir yang hakiki, sebab hubungan manusia dengan Allah SWT tidak terjadi dengan tubuh jasmaninya melainkan dengan qalbunya.
…Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berhubungan dengan manusia melalui qalbunya…(Al Anfaal : 24)


Maka jangan puas hanya dengan dzikir mulut, tembuskan dzikir kedalam qalbu, getarkan qalbu dengan rasa rindu kepada Allah, getaran yang juga menggoncang sel-sel kelenjar hormon untuk aktif menjaga keseimbangan hormon di dalam tubuh. Hormon adalah pengendali metabolisme tubuh. Dengan dzikir sirri metabolisme akan berjalan lancar alamiah menimbulkan kehangatan dan daya tahan tubuh (immune) terhadap berbagai penyakit.

Senantiasalah kita berdzikir sebanyak-banyaknya dan dilakukan secara terus menerus, jikalau lupa, ingat kembali, lupa, lalu ingatkan lagi, dan seterusnya.
“Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya. “(Al Ahzab : 41)
” …Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa…”
(Al Kahfi : 24)

2 comments:

KALAM SUFI said...

Senantiasalah kita berdzikir sebanyak-banyaknya dan dilakukan secara terus menerus, jikalau lupa, ingat kembali, lupa, lalu ingatkan lagi, dan seterusnya.
“Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya. “(Al Ahzab : 41)

” …Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa…”
(Al Kahfi : 24)

KAMU HANYA PANDAI BERCAKAP TETAPI TIDAK PERBUAT APA YG KAMU CAKAP. KAMU SENDIRI LALAI BERTUHANKAN DIRI DENGAN MENDABIK DADA BAHAWA YAYASAN NUR SYIFA ADALAH SEGALANYA....TIADA NUR SYIFA DI TEMPAT LAIN. KAMU LUPA BAHAWA ALLAH MILIK SEGALANYA.

ORANG MACAM KAMU DI CAMPAKKAN ALLAH SWT TERLEBIH DAHULU KE DALAM NERAKA DARIPADA PARA PENYEMBAH BERHALA.

APAKAH YAYASAN NUR SYIFA ADA NILAI DI SISI TUHAN MU RENO?????

dHealer said...

Alhamdulillah Terima Kasih banyak atas komentarnya....
Semoga ini bisa menjadi Bahan Renungan dan Instrospeksi Diri saya.
--------------
Setiap Kebaikan atau Keburukan yang kita lakukan akan selalu kembali kepada si Pelaku. Seperti halnya Boomerang....dan hal itu PASTI seperti Pastinya Hukum Gravitasi. 

Wasiat berharga yang disampaikan oleh Lukman Al Hakim. Ia menyampaikan pada anaknya bahwa setiap Kejelekan dan Kebaikan walau amat Kecil, ditambah lagi amat Tersembunyi, maka pasti akan di Hadirkan atau di Balas oleh Allah pada hari Kiamat.

Wasiat ini mengajarkan kepada kita bagaimana setiap amalan kita yang nampak dan tersembunyi akan dibalas. Begitu pula nasehat beliau menunjukkan akan luasnya ilmu Allah. Sehingga kita harus yakin bahwa Allah akan selalu mengawasi kita di mana saja kita berada.

(Luqman berkata) : "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui” (QS. Luqman: 16).

Ibnu Katsir rahimahullah berkata, “Ini adalah wasiat yang amat berharga yang Allah ceritakan tentang Lukman Al Hakim supaya setiap orang bisa mencontohnya …

Kezholiman dan Dosa apa pun walau seberat biji sawi, pasti Allah akan mendatangkan balasannya pada hari kiamat ketika setiap amalan ditimbang. Jika amalan tersebut baik, maka balasan yang diperoleh pun baik. Jika jelek, maka balasan yang diperoleh pun jelek” (Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim, 11: 55).

Ayat di atas serupa dengan ayat,
“Kami akan memasang Timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan” (QS. Al Anbiya’: 47).

Juga serupa dengan ayat, “Barangsiapa yang mengerjakan Kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan Kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula” (QS. Az Zalzalah: 7-8).

Walaupun Kezholiman tersebut sangat Tersembunyi, Allah akan tetap membalasnya. Karena Allah Ta’ala berfirman, “Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui” (QS. Luqman: 16).

-----------------------
Semoganya kita bisa menyikapi apapun Lebih Bijak.
Lebih berHati-hati dalam berUcap / Kata, Menulis, berSikap maupun berTindak........

Ya Allah Bukakan Mata Hati Pikiran kami, Karuniakan kami HIDAYAH MU...